कशाचे दर उतरले आणि कशाचे दर वाढले ? पहा पुणे बाजार समितीतील शेतमाल बाजारभाव

Pune bajar Bhav

हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्राप्त झालेले पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजारभाव पुढीलप्रमाणे

पुणे बाजार समितीतील बाजारभाव

शेतिमालाचा प्रकार – कांदा – बटाटा

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
1001 कांदा क्विंटल 4635 Rs. 500/- Rs. 1500/-
1002 बटाटा क्विंटल 5635 Rs. 1500/- Rs. 2200/-
1003 लसूण क्विंटल 1097 Rs. 1000/- Rs. 5000/-
1004 आले क्विंटल 441 Rs. 800/- Rs. 3700/-

शेतिमालाचा प्रकार – फळभाजी (तरकारी)

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
2001 भेंडी क्विंटल 299 Rs. 2000/- Rs. 5500/-
2002 गवार क्विंटल 92 Rs. 4000/- Rs. 7000/-
2003 टोमॅटो क्विंटल 2244 Rs. 600/- Rs. 1400/-
2004 मटार क्विंटल 135 Rs. 6000/- Rs. 9000/-
2005 घेवडा क्विंटल 198 Rs. 4000/- Rs. 7000/-
2006 दोडका क्विंटल 112 Rs. 2000/- Rs. 5000/-
2007 हि.मिरची क्विंटल 610 Rs. 2000/- Rs. 3500/-
2008 दुधीभोपळा क्विंटल 323 Rs. 1000/- Rs. 2500/-
2009 भु. शेंग क्विंटल
2010 काकडी क्विंटल 569 Rs. 1000/- Rs. 2500/-
2011 कारली क्विंटल 167 Rs. 2000/- Rs. 4000/-
2012 डांगर क्विंटल 173 Rs. 600/- Rs. 1300/-
2013 गाजर क्विंटल 320 Rs. 1500/- Rs. 3000/-
2014 पापडी क्विंटल
2015 पडवळ क्विंटल 7 Rs. 2000/- Rs. 2500/-
2016 फ्लॉवर क्विंटल 779 Rs. 500/- Rs. 1500/-
2017 कोबी क्विंटल 627 Rs. 1000/- Rs. 2000/-
2018 वांगी क्विंटल 321 Rs. 2000/- Rs. 4000/-
2019 ढोबळी क्विंटल 285 Rs. 2500/- Rs. 4000/-
2020 सुरण क्विंटल 15 Rs. 1200/- Rs. 3000/-
2021 तोंडली क्विंटल 78 Rs. 2500/- Rs. 5000/-
2022 बीट क्विंटल 333 Rs. 1000/- Rs. 3000/-
2023 कोहळा क्विंटल 105 Rs. 1000/- Rs. 2000/-
2024 पावटा क्विंटल 137 Rs. 3000/- Rs. 4000/-
2025 वाल क्विंटल
2026 वालवर क्विंटल 47 Rs. 3000/- Rs. 5000/-
2027 शेवगा क्विंटल 31 Rs. 2500/- Rs. 5000/-
2028 कैरी क्विंटल 7 Rs. 2000/- Rs. 5000/-
2029 ढेमसा क्विंटल 17 Rs. 1500/- Rs. 4000/-
2030 नवलकोल क्विंटल
2031 डबलबी क्विंटल
2032 चवळी क्विंटल 19 Rs. 1500/- Rs. 4000/-
2033 रताळी क्विंटल
2034 फणस क्विंटल
2035 परवल क्विंटल 69 Rs. 3000/- Rs. 5000/-
2036 घोसाळी क्विंटल 17 Rs. 2000/- Rs. 3000/-
2037 कडीपत्ता क्विंटल
2038 केळी क्विंटल
2039 डिंग्री क्विंटल
2040 आरवी क्विंटल 13 Rs. 1600/- Rs. 3000/-
2041 भावनगरी क्विंटल
2042 ङफऴ क्विंटल
2043 मोगरी क्विंटल

शेतिमालाचा प्रकार – पालेभाजी

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
3001 कोथिंबीर शेकडा 119429 Rs. 600/- Rs. 1500/-
3002 मेथी शेकडा 39195 Rs. 700/- Rs. 1500/-
3003 शेपू शेकडा 13920 Rs. 700/- Rs. 1200/-
3004 कांदापात शेकडा 7880 Rs. 1000/- Rs. 1500/-
3005 पालक शेकडा 14180 Rs. 600/- Rs. 1200/-
3006 मुळा शेकडा 1190 Rs. 1000/- Rs. 1500/-
3007 चवळी पाला शेकडा 600 Rs. 400/- Rs. 1000/-
3008 करडई शेकडा 630 Rs. 500/- Rs. 800/-
3009 राजगिरा शेकडा 4150 Rs. 400/- Rs. 1000/-
3010 ह. गड़ी शेकडा
3011 पुदीना शेकडा 10550 Rs. 300/- Rs. 1500/-
3012 नारळ शेकडा
3013 मकाकणिस शेकडा
3014 चाकवत शेकडा
3015 अंबाडी शेकडा
3016 चुका शेकडा 3075 Rs. 400/- Rs. 1000/-
3017 तांदुऴसा शेकडा
3018 देठ शेकडा
3019 माठ शेकडा
3020 मोहरी शेकडा
3021 चंदनबटवा शेकडा

शेतिमालाचा प्रकार – फळे

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
4001 लिंबू गोणी
4002 पेरु किलो 40238 Rs. 20/- Rs. 50/-
4004 टरबूज गोणी
4005 फणस नग
4007 पीअर ट्रे
4008 पीअर पेटी
4009 पीअर डबा
4010 पीअर बॉक्स
4012 पेरु क़ॅरेट
4014 पेरु ङझन
4019 पिच ट्रे
4020 पिच पेटी
4021 पिच डबा
4022 पिच बॉक्स
4023 प्लम ट्रे
4024 प्लम पेटी
4025 प्लम डबा
4026 प्लम बॉक्स
4027 रामफळ नामा
4028 रामफळ क़ॅरेट
4029 रामफळ क़िलो
4030 रामफळ डबा
4031 पेरु शेकडा
4032 सफरचंद – फ्युजी बॉक्स
4033 सफरचंद -फ्युजी डबा
4034 संञा 3 ङझन
4035 संञा ४ ङझन
4036 संञा पेटी
4038 अननस क़िलो 30000 Rs. 6/- Rs. 23/-
4039 संञा गोणी
4040 अननस क़ॅरेट
4041 सिताफळ नामा
4042 अननस ङझन
4043 सिताफळ क़ॅरेट
4044 अंजीर क़िलो 456 Rs. 20/- Rs. 60/-
4045 सिताफळ बॉक्स
4046 सिताफळ किलो 6050 Rs. 30/- Rs. 100/-
4047 अंजीर नामा
4048 अंजीर बॉक्स
4049 स्ट्रॉबेरी ट्रे
4050 स्ट्रॉबेरी पेटी
4051 बोर किलो
4052 बोर गोणी
4053 चेरी बॉक्स
4054 चिक्कू पाटी
4055 चिक्कू गोणी
4056 चिक्कू किलो 660 Rs. 30/- Rs. 50/-
4057 स्ट्रॉबेरी डबा
4058 स्ट्रॉबेरी बॉक्स
4059 डाळींब-नं.१ 3 ङझन
4060 टरबूज नामा
4061 डाळींब-नं.१ ४ ङझन
4062 टरबूज क़ॅरेट
4063 सफरचंद-सिमला बॉक्स
4064 टरबूज बॉक्स
4065 टरबूज किलो
4066 सफरचंद-फ्युजी पेटी
4067 नासपती ट्रे
4068 नासपती पेटी
4069 जांभूऴ किलो
4070 जांभूऴ गोणी
4072 नासपती ङबा
4074 कलिगङ नामा
4075 लीची ट्रे
4076 विलायची ङबा
4077 कलिगङ किलो 15276 Rs. 3/- Rs. 7/-
4078 लीची ङबा
4079 करवंद किलो
4080 लीची बॉक्स
4081 आवळा पेटी
4082 करवंद गोणी
4083 आवळा गोणी
4084 आवळा बॉक्स
4085 कवट शेकडा
4086 केळी शेकडा
4087 केळी क्विंटल
4088 मोसंबी ३ ङझन
4089 मोसंबी ४ ङझन
4090 मोसंबी गोणी
4091 आवऴा किलो 300 Rs. 20/- Rs. 40/-
4093 कोकम बॉक्स
4094 कोकम किलो
4095 जदाऴू बॉक्स
4096 जदाऴू किलो
4097 मॉसंबी पेटी
4100 नासपाती बॉक्स
4102 पपई नामा
4103 पपई कॅरेट
4104 पपई किलो 37125 Rs. 10/- Rs. 25/-
4105 डाळींब-गणेश 3 ङझन
4106 डाळींब-गणेश ४ ङझन
4107 डाळींब- गणेश किलो
4108 डाळींब- गणेश बीट
4109 डाळींब-भगवा ४ ङझन
4110 डाळींब-भगवा ३ ङझन
4111 डाळींब-भगवा बीट
4112 डाळींब-भगवा पेटी
4113 डाळींब-नं.१ बीट
4114 डाळींब-नं.१ किलो
4115 डाळींब-नं.२ ३ ङझन
4116 डाळींब-नं.२ ४ ङझन
4117 डाळींब-नं.२ बीट
4118 डाळींब-नं.२ किलो
4119 आरक्ता ३ ङझन
4120 आरक्ता ४ ङझन
4121 आरक्ता बीट
4122 आरक्ता किलो
4123 सफरचंद-डेलीशयस पेटी
4124 सफरचंद-डेलीशयस ङबा
4125 सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स
4126 सफरचंद-सिमला पेटी
4128 सफरचंद-सिमला ङबा
4129 सफरचंद-वॉशिंग्टन बॉक्स
4130 सफरचंद-वॉशिंग्टन पेटी
4131 सफरचंद-वॉशिंग्टन ङबा
4132 आंबा-हापूस पेटी
4133 आंबा-हापूस पाटी
4134 आंबा-हापूस बॉक्स
4135 आंबा-हापूस किलो
4136 आंबा-बेगलोर पेटी
4137 आंबा-बेगलोर पाटी
4138 आंबा-बेगलोर बॉक्स
4139 आंबा-बेगलोर किलो
4140 आंबा-तोतापूरी पेटी
4141 आंबा-तोतापूरी पाटी
4142 द्राक्ष – तासगांव हारा
4143 द्राक्ष – तासगांव जोटा
4144 आंबा-तोतापूरी बॉक्स
4145 आंबा-तोतापूरी किलो
4146 द्राक्ष – तासगांव क़ॅरेट
4147 आंबा-रायवळ पेटी
4148 आंबा-रायवळ पाटी
4149 आंबा-रायवळ किलो
4150 आंबा-रायवळ बॉक्स
4151 द्राक्ष – तासगांव बॉक्स
4152 द्राक्ष -बेंगलोर हारा
4153 आंबा-लालबाग पेटी
4154 आंबा-लालबाग पाटी
4155 द्राक्ष -बेंगलोर जोटा
4156 आंबा-लालबाग बॉक्स
4157 द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट
4158 द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स
4159 द्राक्ष – शरद हारा
4160 आंबा-लालबाग किलो
4161 आंबा-बदाम पेटी
4162 आंबा-बदाम पाटी
4163 द्राक्ष – शरद जोटा
4164 आंबा-बदाम किलो
4165 द्राक्ष – शरद क़ॅरेट
4166 द्राक्ष – शरद बॉक्स
4167 द्राक्ष – सिडलेस हारा
4168 द्राक्ष – सिडलेस क़ॅरेट
4169 द्राक्ष – सिडलेस जोटा
4170 द्राक्ष – सिडलेस बॉक्स
4171 आंबा – पायरी पाटी
4172 आंबा – नीलम पाटी
4173 आंबा – मलगॉबा पाटी
4174 आंबा – केशर पाटी

शेतिमालाचा प्रकार – अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
5001 लाल मिरची-गावरानघाटी क्विंटल
5002 लाल मिरची- गावरानशेवाळा क्विंटल
5003 तान्दुऴ-बासमति क्विंटल 34 Rs. 7300/- Rs. 10900/-
5004 तांन्दुऴ-बासमति-दुबर क्विंटल 547 Rs. 5300/- Rs. 6400/-
5005 तांन्दुऴ-मोगरा क्विंटल 424 Rs. 4400/- Rs. 5000/-
5006 तांन्दुऴकणी क्विंटल 469 Rs. 2800/- Rs. 3300/-
5007 तांन्दुऴ-आंबेमोह्रर क्विंटल 25 Rs. 6300/- Rs. 7600/-
5008 तांन्दुऴ-कोलम क्विंटल 608 Rs. 3500/- Rs. 6600/-
5009 तांन्दुऴ-चिन्नर क्विंटल
5010 तांन्दुऴ – डॅश क्विंटल 409 Rs. 2500/- Rs. 2600/-
5011 तांन्दुऴ – उकडा क्विंटल 428 Rs. 2900/- Rs. 3500/-
5012 तांन्दुऴ – मसूरी क्विंटल 353 Rs. 2700/- Rs. 2800/-
5013 तांन्दुऴ – इंद्रायणी क्विंटल 97 Rs. 3500/- Rs. 4700/-
5014 गहू – २१८९ क्विंटल
5015 गहू – लोकवन क्विंटल 2018 Rs. 2900/- Rs. 3200/-
5016 गहू – पंजाब कल्याणसोना क्विंटल
5017 गहू – गुजरात विनाट क्विंटल 463 Rs. 2800/- Rs. 3400/-
5018 गहू – गुजरात तुकडी क्विंटल 455 Rs. 3000/- Rs. 3500/-
5019 गहू – सिंहोर क्विंटल 348 Rs. 4600/- Rs. 5000/-
5020 मका – पिवळा क्विंटल
5021 ज्वारी – मालदांडी नं १ क्विंटल 643 Rs. 4000/- Rs. 4800/-
5022 ज्वारी – मालदांडी नं २ क्विंटल 342 Rs. 3300/- Rs. 4000/-
5023 ज्वारी – वसंत नं ५ क्विंटल
5024 ज्वारी – वसंत नं ९ क्विंटल 316 Rs. 3000/- Rs. 3200/-
5025 ज्वारी – दुरी क्विंटल 313 Rs. 3150/- Rs. 3250/-
5026 बाज्ररी – गावरान क्विंटल 435 Rs. 2700/- Rs. 2800/-
5027 बाज्ररी – संकरीत क्विंटल 213 Rs. 2800/- Rs. 3000/-
5028 बाज्ररी – महिको नं ९१० क्विंटल 352 Rs. 2900/- Rs. 3100/-
5029 लालमिरची क्विंटल
5030 वाटाणा-हिरवा क्विंटल 36 Rs. 5400/- Rs. 6400/-
5031 वाटाणा-पांढरा क्विंटल 31 Rs. 6000/- Rs. 6900/-
5032 वाटाणा क्विंटल
5033 मसूर क्विंटल 33 Rs. 7800/- Rs. 8200/-
5034 मसूरडाळ क्विंटल
5035 धना-इंदौर क्विंटल 2 Rs. 13000/- Rs. 18000/-
5036 धना-गावरान क्विंटल 2 Rs. 12500/- Rs. 13500/-
5037 हरभरा – चाफ़ा क्विंटल 35 Rs. 5400/- Rs. 5700/-
5038 हरभरा – संकरीत क्विंटल 31 Rs. 5300/- Rs. 5500/-
5039 हरभरा – गरडा क्विंटल
5040 हरबरा डाळ क्विंटल
5041 उडीद क्विंटल 5 Rs. 8200/- Rs. 9000/-
5042 उडीद डाळ क्विंटल
5043 मका – तांबडा क्विंटल 3 Rs. 2700/- Rs. 2900/-
5044 मका – पांढरा क्विंटल
5045 चिंच – जुनी क्विंटल 2 Rs. 5000/- Rs. 5500/-
5046 चिंच – नवी क्विंटल 1 Rs. 6000/- Rs. 7000/-
5047 शेंगदाणा – घुंगरू क्विंटल 448 Rs. 10500/- Rs. 11000/-
5048 शेंगदाणा – जाड़ा क्विंटल 285 Rs. 10800/- Rs. 11700/-
5049 शेंगदाणा – स्पॅनिश क्विंटल 393 Rs. 10600/- Rs. 11500/-
5050 हऴद – राजापुरी क्विंटल 1 Rs. 14000/- Rs. 16000/-
5051 हऴद – सांगली क्विंटल
5052 हऴद – हरगुङ (पुरंदर) क्विंटल
5053 हऴद – कवठा क्विंटल
5054 मूग – हिरवा क्विंटल 32 Rs. 7800/- Rs. 8400/-
5055 मूग – पॉलिश क्विंटल
5056 मूगदाऴ क्विंटल
5057 हुलगा क्विंटल 4 Rs. 5800/- Rs. 6500/-
5058 चवऴी क्विंटल 4 Rs. 6500/- Rs. 8000/-
5059 तूर क्विंटल
5060 तूरदाऴ क्विंटल
5061 नाचणी क्विंटल 2 Rs. 3600/- Rs. 3800/-
5062 वाल क्विंटल
5063 गुऴ – पिवऴा नं.१ क्विंटल 279 Rs. 3015/- Rs. 3151/-
5064 गुऴ – पिवऴा नं.२ क्विंटल 212 Rs. 2925/- Rs. 3001/-
5065 गुऴ – लाल क्विंटल 183 Rs. 2875/- Rs. 2915/-
5066 गुऴ – लाल-काऴा क्विंटल
5067 गुऴ – बॉक्स क्विंटल 275 Rs. 3315/- Rs. 3825/-
5068 लालमिरची-ब्याड्गी क्विंटल 5 Rs. 35000/- Rs. 37000/-
5069 लालमिरची-गुंटूर क्विंटल 4 Rs. 24000/- Rs. 25000/-
5070 लालमिरची-नंदुरबार क्विंटल
5071 लालमिरची-खुडवाब्याड्गी क्विंटल
5072 लालमिरची-खुडवागुंटूर क्विंटल
5073 लालमिरची-सीड-ईडो५ क्विंटल
5074 लालमिरची-अंकुर क्विंटल

शेतिमालाचा प्रकार – सुकामेवा

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
6001 काजू १० किलो
6002 बदाम १० किलो
6003 खारीक १० किलो
6004 पिस्ता १० किलो
6005 आक्रोड १० किलो
6006 बेदाणे १० किलो
6007 काळे बेदाणे १० किलो
6008 अंजीररोल १० किलो
6009 खजूर १० किलो 1345 Rs. 500/- Rs. 1500/-
6010 जर्दाळू १० किलो
6011 खोबरा गोटा वाटी २५ किलो 1460 Rs. 4500/- Rs. 5500/-
6012 दालचिनी २ किलो
6013 लवंग २ किलो
6014 मिरी २ किलो
6015 विलायची २ किलो
6016 खसखस २ किलो
6017 हळद पावडर ५० किलो 1225 Rs. 4500/- Rs. 6500/-
6018 राजगिरा ५० किलो 1535 Rs. 3500/- Rs. 4600/-
6019 मैदा १०० किलो
6020 गव्हाचे पीठ (आटा) १०० किलो
6021 साखर १०० किलो
6022 साबुदाना ५० किलो

शेतिमालाचा प्रकार – फुले

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
7001 मोगरा १ किलो 120 Rs. 100/- Rs. 300/-
7002 काकडा १ किलो 348 Rs. 100/- Rs. 300/-
7003 जुई १ किलो 227 Rs. 100/- Rs. 300/-
7004 चमेली १ किलो
7005 गुलछडी १ किलो 8134 Rs. 40/- Rs. 60/-
7006 झेंडू १ किलो 30093 Rs. 10/- Rs. 30/-
7007 तुळजापूरी १ किलो 513 Rs. 30/- Rs. 50/-
7008 तेरडा १ किलो
7009 बिजली १ किलो 873 Rs. 60/- Rs. 100/-
7010 चांदणी १ किलो
7011 शेवंतीपांढरी १ किलो 5860 Rs. 40/- Rs. 60/-
7012 शेवंती पिवळी १ किलो 270 Rs. 50/- Rs. 70/-
7013 अस्टर शेकडा 598 Rs. 20/- Rs. 30/-
7014 गलांड्या शेकडा
7015 लिली बंडल 1935 Rs. 5/- Rs. 15/-
7016 गुलाब गड़ी 11828 Rs. 5/- Rs. 15/-
7017 गुलाब गेंलीटर गड़ी 79 Rs. 60/- Rs. 100/-
7018 गुलछडी काडी गड़ी 1758 Rs. 5/- Rs. 15/-
7019 आस्टर टाकळी गड़ी
7020 गोल्डन डी. जे. गड़ी 675 Rs. 10/- Rs. 30/-
7021 ग्लॅडीओ साधा गड़ी 250 Rs. 10/- Rs. 30/-
7022 ग्लॅडीओ रंगीत गड़ी 810 Rs. 20/- Rs. 40/-
7023 लास्पर गड़ी
7024 ब्लु स्टार गड़ी
7025 कॅन्टप गड़ी
7026 लेस गड़ी
7027 टॅटस गड़ी
7028 जिप्सी गड़ी 263 Rs. 80/- Rs. 120/-
7029 शेरनी गड़ी
7030 कोंबडा गड़ी
7031 जरबेरा गड़ी 5966 Rs. 10/- Rs. 20/-
7032 कर्नेशन गड़ी 581 Rs. 20/- Rs. 40/-
7033 डच गुलाब गड़ी 4623 Rs. 30/- Rs. 60/-
7034 अबोली १ किलो
7035 चाफा नगास 77931 Rs. 0.3/- Rs. 0.7/-
7036 जास्वंदी शेकडा
7037 जिना शेकडा
7038 लिलीयम गड़ी 15 Rs. 800/- Rs. 1000/-
7039 ऑकिड गड़ी 28 Rs. 200/- Rs. 400/-
7040 ऍथोरिम गड़ी 10 Rs. 100/- Rs. 130/-
7041 ग्रास गड़ी 7950 Rs. 1/- Rs. 3/-
7042 पत्ता गड़ी 5350 Rs. 5/- Rs. 7/-
See also  RV 400 Electric Bike Price Declared |How is the bike?- Guide

Leave a Comment